Opravy a montáže v domácnosti

Zakázek v oblasti bytové výstavby bylo realizováno mnoho. Kompletní elektroinstalací v rodinných domcích, bytech v panelových domech, až po drobné opravy. Výměny starých rozvodných skříní, vypínačů, zásuvek a dalších částí elektroinstalací.

V současné době dochází velmi často k selhání starých jističů. Jedná se o jističe nejčastěji typu JIK, IJV a ITM (černé), kterých je ve starých instalacích nespočet. Jističe postupně stárnou a dochází k poškození vnitřního mechanizmu a jistič potom nejde natáhnout. Pokud se to stane v bytové rozvodnici doporučuji zákazníkům provést kompletní výměnu rozvodnice vč. jističů. Tím bude zajištěna spolehlivost na další léta. Často se stává, že dojde k poruše hlavního jističe před elektroměrem. Opět se jedná o černé jističe výše uvedených typů. Zde je nutný okamžitý zásah, neboť zákazník bez elektrické energie dlouho nevydrží. Jedná se o opravu poměrně náročnou, v panelových domech bez možnosti vypnutí hlavního přívodu.  Oprava se provádí pod napětím, nové jističe mají jiné rozměry a je nutné upravit i otvory v přední masce rozváděče.

Další nutné úpravy elektroinstalace jsou v případě rekonstrukce bytových jader. Při rekonstrukci koupelny a WC se nejčastěji řeší i rozvody v kuchyni. Stávající rozvody pro kuchyň jsou nevyhovující, protože za posledních 20 let se energetická náročnost zmnohonásobila. Navíc vstoupily v platnost nové předpisy a normy ČSN, které nařizují pro nové rozvody použití proudového chrániče. Jedná se významný krok ke zvýšená bezpečnosti nové elektroinstalace.Foukal 006 006

Foukal 025 060320123825

Napsat komentář