Tepelné spotřebiče

Všeobecně o tepelných elektrospotřebičích

Co bych mohla jako uživatel elektrických tepelných spotřebičů vědět? Je dobré znát alespoň základní informace abych nevypadala třeba v obchodě jako hloupá blondýna. Tak zde se dozvíte podle čeho se volí velikost vodičů do spotřebiče. Víte jaký je rozdíl mezi topnou spirálou a topným tělesem? A také se dozvíte něco o unikajícím proudu. Ten byste si mohli tu a tam nechat změřit revizákem. Rozhodně častěji, než si necháváte změřit svůj tlak …

V tepelných elektrospotřebičích se přemění téměř veškerá odebraná elektrická energie v teplo. Na štítku spotřebiče se udává odebíraný výkon. Má-li spotřebič více pracovních režimů s různým odběrem výkonu, udává se na štítku vždy největší možný výkon. Tato nejvyšší možná hodnota je označována jako příkon (viz tabulka). Podle příkonů by mělo být dimenzováno přívodní vedení k jednotlivým spotřebičům.

Ve většině domácích spotřebičů i v průmyslových tepelných zařízeních se teplo vytváří v topných odporech, tvořených topnými vodiči (většinou spirálami) např. z chrom-niklové slitiny, obalenými většinou minerálními izolačními materiály.

Topná tělesa ve formě kompaktních tyčí lze obzvláště zatěžovat, protože topný vodič je v izolantu zalit a není vystaven oxidačnímu vlivu vzdušného kyslíku. V trubkových topných tělesech je topná spirála umístěna v ocelové nebo měděné trubce.

Topná spirála je v trubce fixována slisovaným práškovitým oxidem hořečnatým. Kromě topných těles v kovových trubkách se vyrábějí křemenná trubková topná tělesa, např. pro tepelné zářiče, která snášejí vysoké teploty i když jsou citlivá na dotek.

Topná tělesa tvořená izolovanými topnými vodiči předávají teplo přes izolaci. Kvůli co nejmenší tepelné izolaci je snaha dělat izolaci (elektrickou) topných vodičů co nejtenčí. Tím se však zhoršuje (klesá) izolační odpor spotřebiče a narůstá malý proud mezi izolací a uzemněnou kostrou spotřebiče, označovaný dle ČSN 34 5611 jako unikající proud.


Odvedení unikajícího proudu ochranným vodičem

Unikající proud teče mezi živými částmi spotřebiče (fázemi) a zemí nebo cizími vodivými předměty.

Unikající proud je u tepelných elektrospotřebičů mnohem větší, než u ostatních elektrických zařízení (např. motorů) srovnatelného výkonu. Bezpečnostní opatření, jako například připojení kostry elektrického sporáku na ochranný vodič, jsou u tepelných elektrospotřebičů kvůli unikajícímu proudu zvláště důležité. U elektrického sporáku s příkonem P>6kW nesmí unikající proud překročit hodnotu 15mA.

Comments are closed.